Maumedžių namai

Nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio įkurti Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namų Mergaičių namai, Vilniaus Jeruzalės mikrorajone, 4 kambarių bute. Čia gyvena tėvų globos ir rūpesčio netekusios mergaitės, nuo 9 iki 16 metų amžiaus. Su jomis kasdien dirba globos namų specialistai, vyksta tarpinstitucinis bendradarbiavimas sveikatos, mokslo ir švietimo, teisėsaugos sričių specialistais, socialiniais partneriais. Tikslas – suteikti galimybę mergaitėms (re)integruotis į visuomenę, šviečiant ir mokant, ugdant ir stiprinant jų gyvenimo ir socialinius įgūdžius, savarankiškumą, bei suteikiant reikalingą pagalbą ir paramą. Organizuojami edukaciniai lavinamieji individualūs ir grupiniai užsiėmimai: įvairūs renginiai, išvykos, pokalbiai ir diskusijos, paskaitos, teikiamos individualios konsultacijos, vykdoma kt. veikla, skirta formuoti ir stiprinti mergaičių gyvenimiškus įgūdžius, stiprinti pasitikėjimą savimi ir savigarbą, paruošti atsakingam ir savarankiškam gyvenimui visuomenėje, išėjus iš globos namų.

Šiuo metu Maumedžių namuose gyvena ir berniukai ir mergaitės.