Visų Šventųjų namai

Berniukų namuose gyvena nuo 12 iki 18 metų amžiaus tėvų ar globėjų globos netekę vaikai bei jaunuoliai. Pagrindiniai berniukų namų uždaviniai yra: užtikrinti vaikams geras gyvenimo, auklėjimo, ugdymo ir mokymosi sąlygas, kur vaikas galėtų fiziškai, psichiškai ir dvasiškai augti ir bręsti kaip asmenybė, suvokti savo tapatumą ir identitetą, ugdyti vaiko asmenybę bei jo socialinius įgūdžius, formuoti identitetą ir pilietiškumą, skatinti vaiką išreikšti savo jausmus ir gebėjimus. Su berniukais yra dirbama individualaus ir grupinio socialinio darbo metodais pagal padalinio reikmes atitinkantį veiklos planą.

 Šiuo metu Visų Šventųjų namuose gyvena ir berniukai, ir mergaitės.