Šiais metais mūsų globos namai vykdo tęstinį alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinį projektą „Priklausomybei – NE(2)“, kurio veiklas parėmė Vilniaus miesto savivaldybė, skirdama 9600 eurų! Mes siekiame ugdyti jauną asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Praeitų metų projektas turėjo didelės įtakos jaunuolių sveikesnio gyvenimo pasirinkimui, todėl manome, kad ir šiais metais, per patrauklias jaunimui veiklas, globotiniai įgis atsparumą neigiamiems socialiniams reiškiniams ir mokės tinkamai pasirinkti! Šio projekto dėka mūsų vaikai turėjo puikią prevencinę stovyklą Palangoje prie jūros, poilsio namuose „Politechnika“.

cof

rpt

rpt

cof

cof

oznor

btf

cof

cof

cof